Pro Vaše stavební záměry nabízíme

Díky rozsáhlým kontaktům z mé dosavadní kariéry Vám mohu zajistit projektanty pro jednotlivé části Vaší stavby, odborníky na statiku, vytápění a jiné projekční práce.

TDI (TDS) - Technický dozor investora (technický dozor stavebníka) - stavební řízení s dotčenými orgány, kontrola kvality prací, řízení změn stavby, přejímky stavebních prací, harmonogramy, výběrová řízení, koordinace smluv s dodavateli, kontrola fakturace dodavatelů.

SD - stavební dozor - sledování a kontrola stavebních prací, vedení stavebního deníku, bezpečnost práce, stavební standardy

RZP / EKO - rozpočty a ekonomika - příprava rozpočtů stavby, kontrola rozpočtů dodavatelů, ekonomické posouzení stavebního záměru

OP - operativní poradenství - konzultace a poradenství v jednotlivých konkrétních případech již realizované stavby

Více o realizaci našich služeb v sekci PRO KLIENTY


Kontakt

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Praha hl.město
Praha východ
Praha západ

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00


720 620 420