Rozhodli jste se stavět, rekonstruovat ...

Využijte našich služeb, které jsou úsporou Vašich financí, času a starostí. Profesionální řízení stavby z vás sejme stres a ušetří čas pro Vaši práci a rodinu. O kvalitě služeb svědčí naše REFERENCE

Nabízíme Vám 32 let praxe ve stavebnictví s působností v hl.městě Praze a Středočeském kraji. 

Provedeme pro Vás komplexní služby technického dozoru investora včetně profesionální administrativy a jednání s dodavatelem stavby. Jsme na straně investora a hledáme a doporučujeme optimální řešení.

Připravíme pro Vás výběr dodavatele, návrhy smluv a jejich projednání, harmonogram stavby s uvedením všech podstatných položek. 

Našich služeb využijete při novostavbě či rekonstrukci rodinného domu, výstavbě obchodních, prodejních nebo výrobních prostor, v průběhu rekonstrukcí bytových domů pro SVJ apod.

Prohlédněte si naše řešení služeb v sekci PRO KLIENTY

Provedeme i audit Vaší stavby, vydáme odbornou zprávu s uvedením vad, nedodělků a vyčíslíme Váš nárok vůči dodavateli díla.


Kontakt

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Praha hl.město
Středočeský kraj

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00


720 620 420


  •     : 08718822
  • DIČ : CZ08718822
  • bankovní spojení: 
  • 2201729358 / 2010
  • datová schránka: 
  • 8 b d i a f d
    fyzická osoba
    IČ: 02838656
   bankovní spojení
   2700464577 / 2010
   datová schránka
   f v x a f u x