Ceny služeb

Námi vypracovaná cenová nabídka Vám zcela konkrétně a přesně sděluje, co Vám nabízíme, za jakou cenu a v jakém objemu. Cena vychází z informací z projektu a dalších podkladů. Veškeré úkony provedené pro klienta jsou popsány jak obsahově, tak objemově. (VZOR NABÍDKY). Preferujeme otevřenost jednání a profesionalitu. Nepovažujte na še služby za zvýšení nákladů stavby, spíše naopak.

   Modelový příklad realizace stavby 

  • Rozpočtová cena stavby    5.000.000 Kč (rozpočet stavby vydaný projektantem pro investora)
  • Výběr dodavatele od TDI    - 250.000 Kč (odborně provedené výběrové řízení)
  • Kontrola stavby od TDI       - 150.000 Kč (obvyklé vady stavby z praxe bez odborného dozoru)
  • Zamezení vícenákladů        - 100.000 Kč (profesionální smlouva o dílo, řešení změnových listů) 
  • Vliv TDI ve stavbě               - 500.000 Kč (celková částka vyplývající z činnosti TDI)
  • Cena TDI za služby               140.000 Kč
  • Úspora investora                 360.000 Kč částka, kterou obvykle klient ušetřil 

Pro hrubý odhad ceny služeb TDI můžete použít následující informace.

  • Stavební dozor 1,8 - 2,0 % - kontrola stavby + stavební deník 
  • Technický dozor 2,5 - 4,0 % - stavební dozor + výběr dodavatele, smlouvy, kontrolní dny, zápisy, fotodokumentace, změnové listy, kontrola fakturace, přejímka díla včetně protokolárního záznamu.
Hodinová sazba pro činnost nad 6 měsíců spolupráce je 630-680 Kč, podle náročnosti projektu.
 
  • Operativní poradenství. Samostatné  úkony bez celkového dozoru.

vyřešení dotazu s odborným písemným výstupem včetně návštěvy na místě 680 Kč za započatou hodinu výkonu.


Kontakt

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Praha hl.město
Středočeský kraj

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00


720 620 420