Informace, které Vám napoví více o našich službách

Jsme připraveni Vám profesionálně pomoci a odebrat Vám mnoho problémů včetně provedení ochrany Vašich financí. 
 
Vše začíná tím, že máte v úmyslu provést Vaši stavbu a to kvalitně a s minimem problémů při realizaci a i v budoucnu při jejím užívání.
1. krok - zašlete nám Vaši projektovou dokumentaci a dle jejího znění Vám vypracujeme cenovou nabídku
2. krok - je samozřejmostí, že dohodneme-li se na spolupráci, bude na naše služby uzavřena    smlouva o výkonu činnosti TDI  . 
3. krok - pomůžeme Vám s výběrem dodavatele. Oslovíme dodavatele kvalitně zpracovanou poptávkou
4. krok - vyhodnotíme předložené nabídky dodavatelů dle předem sjednaného klíče a vydáme pro Vás výsledek výběrového řízení 
5. krok - připravíme pro Vás návrh smlouvy o dílo pro budoucího zhotovitele.
6. krok - připravíme Vám harmonogram postupu stavby dle znění uzavřené smlouvy.
7. krok - provedeme pasportizaci ploch či prostor a následovat bude předání staveniště zhotoviteli díla.
8. krok - vydáme kontaktní list stavby pro možnost řešení aktuálních problémů mezi účastníky.
9. krok - připravíme  soubor pro vydávání soupisů prací a dodávek  pro jednotlivé fakturační periody.
10. krok - průběžně budeme zaznamenávat postiup stavby, jejich kontroly, dohody učiněné v průběhu a tento Záznam budeme mezi účastníky distribuovat.
11. krok - připravíme soubory pro případné změny stavby v návaznosti na projekty a původní rozpočet.
12. krok - před přejímkou díla zkontrolujeme s klientem stavbu a sepíšeme    soupis vad a nedodělků stavby  , který předáme zhotoviteli.
13. krok - odborně provedeme přejímku díla včetně všech potřebných příloh.
14. krok - v kontextu dosavadních soupisů prací a změnových listů provedeme kontrolu konečné ceny za dílo.
 
 
Terminologie ve stavebnictví není složitá, pro příklad uvádíme hlavní pojmy
  • Stavebník - je osoba, která stavbu financuje, bude jejím uživatelem. (odkaz na zákon
  • Stavební dozor - je osoba, která kontroluje průběh výstavby (odkaz na zákon)
  • Technický dozor stavebníka (TDS / I) - je osoba, která zajišťuje stavební řízení, hlídá termíny a ceny prací, řeší smluvní problematiku (odkaz na informace)
  • Autorský dozor (AD) - je osoba, která kontroluje provádění prací v souladu se zněním projektové dokumentace (odkaz na informace)
Proč si najmout technický dozor investora ?
Nepochybně si přejete kvalitní průběh stavby.
Rádi byste snížili náklady výstavby.
Chcete mít Vaší investici profesionálně zorganizovanou včetně smluvních a garančních podmínek. 
Chybí Vám technické znalosti, výklady norem, technologické postupy.
Povinnost řízení stavby po odborné stránce vyplývá ze znění Stavebního zákona 183/2006 Sb. ( odkaz) 
 
Jaké jsou stupně projektové dokumentace ?
Každá projektová dokumentace má několik stupňů a to v logice, jak vyplývá z průběhu celého průběhu stavby. To znamená od přípravy stavby, přes výběr dodavatele(ů), stavební řízení, průběh výstavby až po kolaudaci. (odkaz na informace)
 
Jak vybírat dodavatele prací ?
Vybrat si správného dodavatele bez znalosti trhu a zkušeností z výstavby není optimální cesta. Vaše stavba může být realizována generálním dodavatelem, ale lze ji i rozdělit mezi jednotlivé odborné dílčí dodavatele.Dodavatel Vaší stavby musí být smluvně vázán, poskytovat konkrétní garance, a měl by zcela jednoznačně vnímat kontrolu svých prací.
 
 
 

Kontakt

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Praha hl.město
Praha východ
Praha západ

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00


720 620 420