Informace, které Vám napoví více o našich službách

Jsme připraveni Vám profesionálně pomoci a odebrat Vám mnoho problémů včetně provedení ochrany Vašich financí. 
 
Vše začíná tím, že máte v úmyslu provést Vaši stavbu a to kvalitně a s minimem problémů při realizaci a i v budoucnu při jejím užívání.
1. krok - zašlete nám Vaši projektovou dokumentaci a dle jejího znění Vám vypracujeme cenovou nabídku
2. krok - je samozřejmostí, že dohodneme-li se na spolupráci, bude na naše služby uzavřena    smlouva o výkonu činnosti TDI  . 
3. krok - pomůžeme Vám s výběrem dodavatele. Oslovíme dodavatele kvalitně zpracovanou poptávkou
4. krok - vyhodnotíme předložené nabídky dodavatelů dle předem sjednaného klíče a vydáme pro Vás výsledek výběrového řízení 
5. krok - připravíme pro Vás návrh smlouvy o dílo pro budoucího zhotovitele a projednáme jej.
6. krok - připravíme Vám harmonogram postupu stavby dle znění uzavřené smlouvy.
7. krok - provedeme pasportizaci ploch či prostor a následovat bude předání staveniště zhotoviteli díla.
8. krok - vydáme kontaktní list stavby pro možnost řešení aktuálních problémů mezi účastníky.
9. krok - připravíme  soubor pro vydávání soupisů prací a dodávek  pro jednotlivé fakturační periody.
10. krok - průběžně budeme zaznamenávat postup stavby, kontroly, dohody učiněné v průběhu a tento Záznam i rozešleme.
11. krok - připravíme soubory pro případné změny stavby v návaznosti na projekty a původní rozpočet.
12. krok - před přejímkou díla zkontrolujeme s klientem stavbu a sepíšeme soupis vad a nedodělků stavby, který předáme zhotoviteli.
13. krok - odborně provedeme přejímku díla včetně všech potřebných příloh.
14. krok - v kontextu dosavadních soupisů prací a změnových listů provedeme kontrolu konečné ceny za dílo.
 
Proč si najmout technický dozor investora ?
Nepochybně si přejete kvalitní průběh stavby Rádi byste snížili náklady výstavby - Chcete mít Vaší investici profesionálně zorganizovanou včetně smluvních a garančních podmínek - Chybí Vám technické znalosti, výklady norem, technologické postupy - Povinnost řízení stavby po odborné stránce vyplývá ze znění Stavebního zákona 183/2006 Sb. (odkaz)
 
Jak vybírat dodavatele prací ?
Vybrat si správného dodavatele bez znalosti trhu a zkušeností z výstavby není optimální cesta. Vaše stavba může být realizována generálním dodavatelem, ale lze ji i rozdělit mezi jednotlivé odborné dílčí dodavatele.Dodavatel Vaší stavby musí být smluvně vázán, poskytovat konkrétní garance, a měl by zcela jednoznačně vnímat kontrolu svých prací.

Kontakt

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Praha hl.město
Středočeský kraj

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00


720 620 420